MENU

  

MUAT TURUN BORANG NAMA BORANG
OSC/001/01/SSP Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang
OSC/002/03/SSP Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan & Parit
OSC/003/01/SSP Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
OSC/002/01/KTJP Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah Jalan Dan Perparitan
OSC/002/02/SSP Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah
OSC/006/01/SSP Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan
OSC/004/01/SSP Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap
OSC/005/01/SSP Senarai Semak Permohonan Pelan Nama Taman Jalan Bangunan
OSC/003/03/SSP Senarai Semak Permohonan Permit Sementara Bangunan
OSC/003/03/SSP Senarai Semak Permohonan Permit Ubahsuai Bangunan
OSC/007/01/SSP Senarai Semak Permohonan Notifikasi Mula Kerja Binaan - Proses 3
OSC/007/03/SSP Senarai Semak Permohonan Pendepositan CCC
OSC/003/05/SSP Senarai Semak Permohonan Kelulusan Permit Bagi Tujuan Membina Struktur Menara Telekomunikasi