MENU
  1. Menjaga kebersihan kawasan Majlis Daerah Labis

  2. Menjaga kesihatan penduduk di kawasan Majlis Daerah Labis

  3. Memberi perkhidmatan dan mengadakan kemudahan asas, membersihkan jalan /parit & membekalkan lampu-lampu di tepi jalan

  4. Menyediakan keperluan perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil

  5. Melaksanakan projek-projek pembangunan

  6. Menilai pegangan berkadar bagi tujuan dikenakan cukai taksiran