MENU

Pihak MDL tidak bertanggungjawab diatas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami semasa melayari laman web ini.

Penafian Apabila Meninggalkan Laman Web Rasmi

Tujuan Majlis Daerah Labis menyediakan pautan luar daripada laman web Majlis Daerah Labis adalah untuk memberi maklumat tambahan yang berguna  dan yang menarik, selaras dengan tujuan asal laman web Majlis Daerah Labis

Majlis Daerah Labis tidak boleh mengesahkan ketepatan maklumat dalam laman yang dipautkan.

Pautan ke laman luar tidak boleh dianggapkan sebagai sokongan dari pihak kami atau mana-mana kakitangan kami  kepada maklumat dan produk yang dipaparkan di laman tersebut.

Anda akan tertakluk kepada dasar privasi dan keselamatan laman web luaran apabila mengikuti pautan tersebut.

Sila lihat Tatacara Penggunaan Laman Rangkaian Sosial jika anda hendak melawat Laman Rangkaian Sosial.