MENU

  

MUAT TURUN BORANG NAMA BORANG
001-01-SSP Permohonan Kebenaran Merancang Dibawah Seksyen 21, Akta Perancangan  Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172)
001-02-SSP Permohonan Kebenaran Merancang Dibawah Seksyen 21, Akta Perancangan  Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172) Bagi Tujuan Pindaan
001-03-SSP Permohonan Kebenaran Merancang Terhad Dibawah Seksyen 22, Akta Perancangan  Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172)
001-04-SSP Permohonan Kebenaran Merancang Terhad Dibawah Seksyen 22, Akta Perancangan  Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172) Bagi Tujuan Membina   Satu Unit Menara Telekomunikasi
002-01-SSP Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan Dibawah Akta 133
borang_002-01.pdf Permohonan Pelan Kerja Tanah Dibawah Akta 133
002-03-SSP Permohonan Pelan Jalan Dan Perparitan Dibawah Akta 133
003-01-SSP Permohonan Pelan Bangunan Dibawah Akta 133 (Projek)
003-02-SSP Pindaan Kepada Pelan Yang Telah Diluluskan No Fail
003-03-SSP Permohonan Pelan Bangunan Dibawah Akta 133 (Sesebuah)
003-04 SSP Permohonan Pelan Bangunan Sementara
003-05 SSP Permohonan Pelan Tambahan Dan Ubahan Bangunan  
003-06 SSP Permohonan Kelulusan Permit Bagi Tujuan Membina Struktur Menara  Pemancar
004-01 SSP Permohonan Pelan Lanskap
005-01 SSP Permohonan Menamakan Taman Dan Jalan
006-01 SSP Permohonan Pelan Lampu Jalan
007-01 SSP Permohonan CCC Mula Kerja
007-02 SSP Permohonan CCC Interim 
007-03 SSP Deposit CCC
008-01 SSP Permohonan 124 A
008-02 SSP Permohonan 204D