MENU

Perutusan Rasmi dari,
Yang DiPertua Majlis Daerah Labis

Assalamualaikum Wbt…

Alhamdullilah bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T dengan limpah kurnia dan keizinan Nya, Laman Web Majlis Daerah Labis atau MDL telah berjaya diterbitkan pada 1 Mac 2005, untuk faedah kita bersama. Harapan saya agar Laman ini akan digunakan sebagai satu saluran maklumat terkini yang membolehkan orang ramai mendapatkan maklumat yang terkini berkaitan dengan MDL ke serata dunia melalui Internet. Malah, maklumat mengenai sejarah dan pentadbiran MDL dapat diperolehi dengan lebih tepat dan cepat.

Usaha mewujudkan laman web ini merupakan satu titik permulaan yang baik. Sesuai dengan hasrat kerajaan untuk melihat lebih ramai rakyat di negara ini celik IT dan secara tidak langsung menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dalam bidang teknologi maklumat.

Selaras dengan matlamat kerajaan dalam jangka panjang mewujudkan sebuah kerajaan tanpa kertas atau "paperless government". Laman Web MDL ini juga akan memuatkan maklumat- maklumat berkaitan perkhidmatan yang diberikan oleh Majlis, kawasan pelancongan, perindustrian dan rekreasi. Peluang ini akan dieksploitasi oleh Majlis untuk menarik lebih ramai pelabur asing untuk melabur di Labis.

Orang ramai juga boleh mengambil peluang dari maklumat di Laman Majlis untuk meninjau peluang-peluang ekonomi yang akan diwujudkan. Akhir sekali saya berharap kewujudan laman web ini akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber rujukan dan ilmu yang berguna kepada masyarakat dalam dan luar negeri ini pada masa hadapan dan bukan setakat memenuhi keperluan untuk mempunyai sebuah laman web semata - mata.

Saya mengalu-alukan interaksi anda terhadap Laman Web MDL ini untuk diperbaiki dan juga terhadap pembangunan daerah Labis secara keseluruhannya.
Sekian, terima kasih.

RUDY RIZAL BIN MOHD HANAPI

Yang Di Pertua

Majlis Daerah Labis