MENU

Bilangan Transaksi Dalam Talian

 

Bilangan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2018

 

Bil
Aplikasi
 2018
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
JulaiOgos
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
Hit%Hit%
1
E - Maklumbalas MDL
14
1.4
50.590.9111.160.670.780.890.92Osc Online70.780.850.570.780.850.570.7111.13e-Latihan50.520.230.340.410.120.230.350.5 Jumlah
19
0
0
00000000
0
   

 

Bil
Aplikasi
 2017
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
15
1.5
002512003524002Osc Online0000000000003e-Jawab000010.30000004e-Latihan3023108817900005E-Pembuat Keputusan000052201300195 Jumlah
18
1.5
23
103922.33732352419
5

 

Bil
Aplikasi
 2017
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
21
12
20800000014202Osc Online0000000000003e-Jawab0020.20000177004e-Latihan00000018600005E-Pembuat Keputusan13500143000000 Jumlah
34
17
22
814318617714
20
Bil
Aplikasi
 2016
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
22
12
003612006240002Osc Online0000000000003e-Jawab000070.30000004e-Latihan30251518817900005E-Pembuat Keputusan0000522513002315 Jumlah
25
12
25
1566224232624023
15
Bil
Aplikasi
 2016
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
21
12
208000000002Osc Online0000000000003e-Jawab0020.20000102084e-Latihan00000018600005E-Pembuat Keputusan13500143000000 Jumlah
34
17
22
8143186000
0

 Bilangan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2015

Bil
Aplikasi
 2015
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
0
0
000000129982E-OSC00000000292120183E-Cukai00000000987085744E-Jawab0000000010105E-Permohonan000000000000 Jumlah
0
0
0
00000140100115
100

 

Bil
Aplikasi
 2015
Jul
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
 %
Hit
 %
Hit
%
1
E - Maklumbalas MDL
10
3
00000000002E-OSC351200000000003E-Cukai25085000000000004E-Jawab1000000000005E-Permohonan000000000000 Jumlah
296
100
0
00000000
0

Bilangan Aplikasi Dalam Talian dari 1 Januari 2012 – 31 Disember 2012

 

Bil
Aplikasi
Bilangan
Peratus %
1
 Sistem Maklumbalas MDL
287
2
2
 OSC Dalam Talian
365
3
3
 E-Pembayaran
0
0
4
 E-Cukai
10221
93
5
 E-Borang
275
2
6
 E-Jawab
23
0
7
 E-Aduan
17
0
 
Jumlah
10888
100