MENU

Panduan

Panduan permohonan lesen perniagaan.

a. Borang permohonan hendaklah di isi

b. Kembalikan borang-borang ini beserta:

i. Memorandum & perkara persatuan bagi syarikat, borang 24 dan borang 49 mengikut akta pendaftaran syarikat 1995

ATAU

ii. Borang A (pendaftaran perniagaan) atau boring B (pendaftaran perubahan dalam perniagaan) dan Borang D (perakuan pendaftaran perniagaan) mengikut ordinan pendaftaran perniagaan 199

iii. Pelan lokasi permis yang terlibat

iv. Palan lantai permis yang berkenaan

v. Surat perjanjian atau kebenaran tuan banggunan jika bangunan disewa

atau geran jika bangunan sendiri

vi.Salinan sijil kelayakan menduduki bangunan

vii.Gambar pemohon sekeping

viii.Sijil kursus pengendalian makanan, sijil/surat pemeriksaan doktor

termasuk suntikan TY2 bagi semua pengendali makanan

ix.Satu salinan kad pengenalan

x. Satu salinan cukai taksiran terkini

xi.Satu lakaran yang menunjukkan butir-butir lengkap iklan