MENU

Pekeliling

Pekeliling Tahun 2007

BIL.TAJUK PEKELILING PEKHIDMATAN1.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 16 TAHUN 2007 BAYARAN PAKAIAN ISTIADAT, BANTUAN BAYARAN PAKAIAN BLACK TIE DAN BAYARAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA RASMI 2.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 22 TAHUN 2007
PERUBAHAN NAMA SKIM PERKHIDMATAN PEKERJA RENDAH AWAM (PRA) DAN PEKERJA RENDAH AWAM KHAS (PRAK)

Surat Pekeliling Tahun 2007

BIL. TAJUK SURAT PEKELILING PEKHIDMATAN1.SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2007
PENJELASAN MENGENAI PELAKSANAAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PAKAIAN ISTIADAT, BANTUAN BAYARAN PAKAIAN BLACK TIE DAN BAYARAN PAKAIAN MENGHADIRI UPACARA RASMI

Pekeliling Tahun 2008

BIL. TAJUK PEKELILING PEKHIDMATAN1.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2008
ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU
2.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2008
TAWARAN OPSYEN PELANJUTAN UMUR PERSARAAN WAJIB
KEPADA 58 TAHUN
 3.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2008
IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI 2008

Surat Pekeliling Tahun 2008

BIL. TAJUK SURAT PEKELILING PEKHIDMATAN1.SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2008
PEMAKAIAN PAKAIAN BATIK MALAYSIA OLEH PEGAWAI AWAM
PADA HARI KHAMIS
2.SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008
PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

Pekeliling Tahun 2009

BIL. TAJUK PEKELILING PEKHIDMATAN1.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2009
PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR RENDAH DAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA SERTA PERUBAHAN SYARAT LANTIKAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)
2.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2009
PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN JAGA
3.SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2009
PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH PERGERKAN GAJI TAHUNAN BAGI PEGAWAI DALAM TEMPOH PERCUBAAN
 4.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2009
PERUBAHAN NAMA SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TEKNIK DAN PEMBANTU TEKNIK LANDSKAP
 5.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2009
BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2009
6.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 24 TAHUN 2009
PEMANJANGAN BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2009 KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DALAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

Pekeliling Tahun 2010

BIL. TAJUK PEKELILING PEKHIDMATAN1.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2010
PEMANSUHAN BAYARAN WAD KEPADA PEGAWAI DAN PESARA PERKHIDMATAN AWAM
2.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2010
BANTUAN KHAS KEWANGAN KEDUA TAHUN 2010
3.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 12 TAHUN 2010
PERUBAHAN NAMA SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TEKNIK KAPAL TERBANG, PEMBANTU TEKNIK UKUR, PEMBANTU TEKNIK UKUR BANGUNAN DAN PEMBANTU UNDANG-UNDANG
4.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2010
PEMANSUHAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
 5.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN2010
KEMUDAHAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2010

Pekeliling Tahun 2011

BIL. TAJUK PEKELILING PEKHIDMATAN1.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2011
DASAR DAN PROSEDUR PELANTIKAN BEKAS TENTERA KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM
2.PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 8 TAHUN 2011
IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI TAHUN 2011

Pekeliling Tahun 2012

BIL. TAJUK PEKELILING PEKHIDMATAN1.PEKELILING KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERJAAN TEMPATAN BILANGAN 6 TAHUN 2011
GARIS PANDUAN PENAMBAHBAIKKAN PENGELUARAN LESEN PERNIAGAAN DAN LESEN KOMPOSIT HOTEL ( PINDAAN 2011 )

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

Panduan

Panduan permohonan lesen perniagaan.

a. Borang permohonan hendaklah di isi

b. Kembalikan borang-borang ini beserta:

i. Memorandum & perkara persatuan bagi syarikat, borang 24 dan borang 49 mengikut akta pendaftaran syarikat 1995

ATAU

ii. Borang A (pendaftaran perniagaan) atau boring B (pendaftaran perubahan dalam perniagaan) dan Borang D (perakuan pendaftaran perniagaan) mengikut ordinan pendaftaran perniagaan 199

iii. Pelan lokasi permis yang terlibat

iv. Palan lantai permis yang berkenaan

v. Surat perjanjian atau kebenaran tuan banggunan jika bangunan disewa

atau geran jika bangunan sendiri

vi.Salinan sijil kelayakan menduduki bangunan

vii.Gambar pemohon sekeping

viii.Sijil kursus pengendalian makanan, sijil/surat pemeriksaan doktor

termasuk suntikan TY2 bagi semua pengendali makanan

ix.Satu salinan kad pengenalan

x. Satu salinan cukai taksiran terkini

xi.Satu lakaran yang menunjukkan butir-butir lengkap iklan