MENU
Tender adalah dipelawa daripada Perunding-Perunding Penilai yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dibawah Kod Bidang 340402 – (Kajian Percukaian) Kod Bidang 340403 (Penilaian Harta/Hartanah) dan Lembaga Penilai, Pentaksir, Pengurusan Harta dan Ejen Hartanah yang masih sah untuk menyertai tawaran kerja-kerja berikut :
1. PERLAKSANAAN KERJA-KERJA SEMAKAN SEMULA SENARAI NILAIAN BAGI PEGANGAN BERKADAR TERMASUK PEGANGAN BARU DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH LABIS
2. PENYEDIAAN LAPORAN NILAIAN DAN SENARAI NILAIAN (ARAS NILAIAN 2020) BAGI MAJLIS DAERAH LABIS
Dokumen Meja Tender akan dipamerkan di Kaunter Bahagian Penilaian Dan Pengurusan Harta, Majlis Daerah Labis mulai 11 September 2023 hingga 02 Oktober 2023 pada masa waktu pejabat dibuka.
Tarikh tutup tender pada 02 Oktober 2023 (Isnin) jam 12.00 tengah hari.
BAHAGIAN KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM.