MENU

Majlis Daerah Labis telah memperolehi Anugerah Bandar Mampan 2015 oleh Kementerian Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Kerajaan Tempatan.