MENU

1.    MANA-MANA ANJING YANG TELAH MENCAPAI USIA TIGA BULAN HENDAKLAH DILESENKAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG KECIL INI.

2.    LESEN INI TAMAT PADA TEMPOH 31 DISEMBER TAHUN LESEN TERSEBUT DIKELUARKAN.

3.    SETIAP PERMOHONAN LESEN AJING HENDAKLAH DISERTAKAN DENGAN BORANG PERMOHONAN DAN SIJIL VETERINAR DARIPADA DOKTOR VETERINAR YANG BERTAULIAH

4.    SATU LENCANA LOGAM BESERTA NOMBOR SIRI AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMILIKNYA

5.    LENCANA LOGAM TERSEBUT HENDAKLAH DIPAPARKAN DILEHER ANJING TERSEBUT DENGAN KOLAR YANG BERSESUAIAN (RANTAI LEHER)

6.    MANA-MANA ANJING YANG BERUMUR LEBIH TIGA BULAN DIJUMPAI LEPAS BEBAS ATAU BERADA DITEMPAT AWAM TANPA LENCANA LOGAM, MAKA ADALAH TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN UNTUK DILUPUSKAN OLEH PIHAK MAJLIS.

7.    PEMILIK ANJING TIDAK DIBENARKAN MEMELIHARA LEBIH DARIPADA DUA EKOR ANJING DI RUMAH TERES DAN TIGA EKOR DI RUMAH BANGLO KECUALI DENGAN KELULUSAN YANG DIPERTUA.

8.    KADAR LESEN ANJING SETAHUN ADALAH SEPERTI BERIKUT :

8.1    ANJING JANTAN                                                - RM10.00 SEEKOR
8.2    ANJING BETINA YANG BELUM DIMANDULKAN    - RM30.00 SEEKOR
8.3    ANJING BETINA YANG DIMANDULKAN               - RM10.00 SEEKOR