MENU
  • Sila jelaskan lesen perniagaan sebelum 31 Mac 2019 bagi mengelakkan denda 2 kali ganda kadar lesen.
  • Bil lesen tidak akan dihantar kepada Tuan/Puan. Tuan/Puan dikehendaki hadir ke Bahagian Pelesenan Majlis Daerah Labis dengan membawa resit lesen lama bagi tujuan pembaharuan.