MENU

Pemantauan berkala Lampu Isyarat di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Labis oleh Taskforce Elektrikal MDL dan kontraktor Syarikat PPK Technology Sdn. Bhd.