MENU

Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Majlis Daerah Labis bil. 1/2018 yang telah bersidang pada 22 Februari 2018, telah bersetuju secara muktamad memilih syarikat seperti butiran berikut :-