MENU

Kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan Lampu Awam Jalan Persekutuan di hadapan SMK Sri Bali, Chaah telah siap dan beroperasi sepenuhnya. MDL memohon kerjasama penduduk setempat memberi kerjasama untuk memaklumkan kepada pentadbiran ini atau Balai Polis berhampiran jika terdapat kemalangan atau perilaku vandalisme terhadap Lampu-Lampu Awam didalam kawasan Majlis Daerah Labis. Terima kasih.