MENU

Selaras dengan amanat Yang Dipertua MDL agar lampu-lampu jalan dibawah selengaraan MDL hendaklah sentiasa beroperasi didalam keadaan baik, Tuan Setiausaha MDL telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan satu unit taskforce elektrikal untuk memantau dan menyelenggara semua lampu jalan dalam pentadbiran MDL. Sehubungan dengan itu Pihak MDL sedang dalam proses mengenal pasti kerosakan dan akan memastikan semua lampu-lampu jalan beroperasi dengan baik dalam waktu terdekat.