Jabatan

FUNGSI JABATAN - JABATAN BAHAGIAN PERLESENAN DAN KESIHATAN
  FUNGSI JABATAN - JABATAN BAHAGIAN KEWANGAN   FUNGSI JABATAN - JABATAN BAHAGIAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA
               
FUNGSI JABATAN - JABATAN BAHAGIAN PENTADBIRAN   FUNGSI JABATAN - JABATAN BAHAGIAN PERANCANG BANDAR & DESA
  FUNGSI JABATAN - JABATAN BAHAGIAN PELAN DAN PROJEK
               
FUNGSI JABATAN - JABATAN BAHAGIAN PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN   FUNGSI JABATAN - JABATAN ONE STOP CENTRE (OSC)
     

 

 

Bahagian Pentadbiran

Bahagian Pentadbiran menjalankan tugas-tugas pentadbiran di Majlis Daerah Labis. Selain daripada merekod maklumat-maklumat pekerja unit ini juga berperanan dalam menyusun atur tugas-tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh setiap kakitangan di Majlis.
 

Fungsi Bahagian Pentadbiran

1) Menguruskan perlantikan, pengisian jawatan kosong, pengesahan dalam jawatan, kemasukan ke dalam jawatan berpencen, kenaikan pangkat/pemangku dan lain- lain.

2) Menyelenggarakan rekod perkhidmatan dan cuti.

3) Menguruskan tindakan tatatertib.

4) Menyelaras program latihan dan peperiksaan.

5) Menguruskan penyediaan kertas-kertas persaraan.

6) Menyedia, dan mengedar minit-minit mesyuarat.

7) Mengurus, dan membuat kiriman surat menyurat.

8) Menyelenggara rekod dan pergerakan fail-fail

10) Menyelenggarakan kemudahan-kemudahan perkhidmatan berdasarkan kepada peruntukan-peruntukan Perintah Am, Pekeliling Perkhidmatan dan perbendaharaan dan surat-surat Pekeliling Kerajaan.

 

Pages: 1  2