MENU

Pihak Berkuasa Tempatan akan mengenakan kompaun atau menarik lesen perniagaan ke atas mana-mana peniaga yang masih menggunakan polisterina dan plastik konvensional